Dumnezeu Duhul Sfant


Dumnezeu Duhul Sfant

1. Importanta doctrinei despre Duhul Sfant

Daca nu este recunoscuta personalitatea Duhului Sfant, atunci a treia Persoana a Dumnezeirii este jefuita de inchinarea care I se cuvine de drept.

Daca Duhul Sfant este considerat  a fi o forta impersonala, atunci tendinta omului este de a dori sa o foloseasca dupa bunul plac. ( Faptele apostolilor 8, 18-19 )

Daca, dimpotriva, El este considerat a fi o Persoana divina , atunci omul trebuie sa se lase condus de El, aducandu-I inchinarea cuvenita. ( Ioan 16,13 )

2. Pozitia Bisericii AZS:

“Adventistii de ziua a saptea cred ca Dumnezeu Duhul Cel Vesnic a fost activ impreuna cu Tatal si cu Fiul in lucrarea creatiunii, a intruparii si a rascumpararii. El i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi. El a umplut viata Domnului Hristos cu putere. El atrage si convinge fiintele omenesti si, pe aceia care raspund, El ii renaste si ii transforma dupa chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatal si de Fiul spre a fi totdeauna cu copiii Sai, El revarsa daruri spirituale asupra bisericii, imputernicind-o pentru a da marturie despre Hristos si, in armonie cu Scripturile, o conduce in tot adevarul.” Puncte fundamentale de credinta,  par. 5

3. Nume sub care apare in Biblie:

a) Duhul lui Dumnezeu: Geneza 1,2;  b) Duhul Sfant: Psalmul 51, 11; c) Mangaietorul: Ioan 14,16. d) Duhul adevarului: Ioan 14,17; e) Duhul Meu: Geneza 6, 3; f) Duhul harului: Evrei 10, 29; g) Duhul Domnului: Isaia 11,2; h) Duhul lui Isus: Faptele apostolilor 16,7.

4. Reprezentari ale Duhului Sfant

Deoarece nu S-a intrupat asemenea Fiului lui Dumnezeu, Duhul Sfant se manifesta intr-un mod cu totul diferit. Pe pamant nu exista nicio reprezentare care sa redea in intregime multiplele aspecte ale lucrarii Sale. Fiecare din reprezentarile sub care apare in Biblie scoate in evidenta un  anumit aspect al lucrarii Duhului Sfant.

Suflare, vant: Ioan 3,8

– Porumbel: Matei 3,16

– Apa: Isaia 44,3

Foc: Faptele apostolilor 2,3

– Ulei: Faptele apostolilor 10,38

– Sigiliu, pecete: Efeseni 1,13

5. Personalitatea Duhului Sfant

Personalitatea nu implica in mod obligatoriu un trup. Semnele personalitatii Duhului Sfant sunt:

a) Cunoasterea: 1 Corinteni 2,11

b) Vointa: 1 Corinteni 12,11

c) Nazuinta: Romani 8,27

d) Mijlocirea: Romani 8, 26- 27

e) Dragostea: Romani 15,30

f) Intristarea: Efeseni 4,30

g) Vorbirea: 1 Timotei 4,1

h) Auzul: Ioan 16,13

i) Poate fi mintit: Faptele apostolilor 5,3-4

j) Poate fi ispitit: Fapele apostolilor 5, 9

k) Se poate pacatui impotriva Lui: Matei 12,31

l) Poate fi insultat, batjocorit: Evrei 10,29

m) Omul I se poate impotrivi: Faptele apostolilor 7,51

n) El lupta: Geneza 6, 3

o) El invata pe om: Luca 12,12

p) El are putere de convingere: Ioan 16,8

r) El dirijeaza lucrarile bisericii: Faptele apostolilor 13,2

s) El imparte daruri spirituale: 1 Corinteni 12, 4-11

t) In formula de botez lasata de Mantuitorul, El este prezentat alaturi de celelalte doua Persoane divine: Matei 28,19

u) In binecuvantarea apostolica El este prezent alaturi de celelalte doua Persoane divine: 2 Corinteni 13,14

v) Duhul Sfant inlocuieste o Persoana divina- pe Domnul Hristos. Deci El trebuie sa fie tot o Persoana: Ioan 14,16

x) Titlurile pe care le primeste in N.T. se folosesc, in l. greaca, doar in dreptul unei personae: Paraclet, Avocat, Ajutor, Mangaietor. ( Ioan 14, 16-17 )

6. Divinitatea Duhului Sfant

1.Omniprezenta: Psalm 139,7; 2. Atotputernicia: Zaharia 4,6; 3. Vesnicia: Evrei 9,14; 4.El este adevarul: Ioan 14,17;  5.El este viata: Romani 8,2; 6. El este iubire: Romani 15,30. 7. Sfintenia: Efeseni 4,30. 8. Poarta Nume divine: Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului, Duhul lui Isus. 9. Biblia vorbeste despre Duhul Sfant in asociere cu celelalte Persoane divine: Matei 28,19; 2 Corinteni 13,14; 1 Petru 1,2; 1 Ioan 5,7. 10. Marturia lui Hristos despre Duhul Sfant: Ioan capitolele 14-16 11. Duhul Sfant participa la lucrarile mari ale lui Dumnezeu: creatiunea ( Geneza 1,2 ), nasterea din nou ( Tit 3,5 ), invierea ( Romani 8,11 )

7. Lucrarea Duhului Sfant

1. A participat la creatiune ( Geneza 1,2 ). 2. Produce nasterea din nou ( Ioan 3,5 ) 3. A participat la intruparea lui Hristos ( Luca 1,35 ). 4. Convinge de pacat ( Ioan 16,8 ) 5. Ne calauzeste in tot adevarul ( Ioan 16,13 ). 6. Imparte daruri spirituale in biserica ( 1 Corinteni 12, 4-11 ). 7. Sigileaza pe credinciosi ( Efeseni 1,13 ). 8. Mijloceste pentru credinciosi ( Romani 8, 26-27 ). 9. Ne mangaie in necaz ( Ioan 14, 16-17 ). 10. Ne invata ( Ioan 14,26 ). 11. Ne aduce aminte ( Ioan 14,26 ). 12. Ne da putere in a-L marturisi pe Hristos ( Faptele 1,8 ). 13. Lucreaza la desavarsirea caracterului, prin roadele Sale ( Galateni 5, 22-23 ). 14. Ii va invia pe cei drepti ( Romani 8, 11 ).

8. Pacatul impotriva Duhului Sfant

Este singurul pacat care nu poate fi iertat, deoarece, fara Duhul Sfant nu exista regret, pocainta si intoarcere la Dumnezeu. Omul care se impotriveste in mod repetat indemnurilor Duhului Sfant ajunge in situatia de a fi parasit definitiv de El, intr-o stare de impietrire a inimii: Matei 12,31-32.

Singura siguranta a omului este sa umble permanent in ascultare de indemnurile Duhului Sfant. ( Romani 8, 5-7 )

This entry was posted in Doctrine - Rezumate and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Dumnezeu Duhul Sfant

 1. Lori Balogh says:

  George, in cartile Ellenei White sunt peste o mie de citate care vorbesc despre Persoana si lucrarea Duhului Sfant. Am ales la intamplare doar cateva din ele:

  * „Noi ar trebui sã venim cu respect la studiul Bibliei, simtind cã suntem în prezenta lui Dumnezeu. Ar trebui sã lãsãm deoparte usurãtatea si nepãsarea. În timp ce unele portiuni ale Cuvântului sunt usor întelese, adevãratul sens al altor pãrti nu este atât de repede descoperit. Trebuie sã studiem rãbdãtor, sã meditãm la Cuvânt, si sã ne rugãm stãruitor. Fiecare elev în scoala lui Hristos ar trebui sã cearã sã fie luminat de Spiritul Sfânt atunci cand deschide Scriptura; si promisiunea este cã Duhul Sfant le va fi dat cu sigurantã.” „Solii catre tineret” , cap. 83, cap. Eforturi perseverente in studiul Bibliei

  * „Mintea fireascã, pãcãtoasã respinge adevãrurile; dar sufletul convertit a suferit o minunatã schimbare. Cartea care mai înainte era neatractivã, pentru cã revela adevãruri ce mãrturiseau împotriva pãcãtosului, a devenit acum hrana sufletului, bucuria si consolarea vietii. Soarele îndreptãtirii lumineazã paginile sfinte si Duhul Sfant vorbeste sufletului prin ele…” „Solii catre tineret”, pag. 88 , cap. Alegerea lecturii

  * „Prin Domnul Hristos avea sã fie îndeplinit planul pentru care cortul întâlnirii era un simbol – acea clãdire plinã de slavã, cu ziduri de aur strãlucitor, reflectând în culorile curcubeului perdelele lucrate cu heruvimi, cu mireasma tãmâiei care ardea continuu, pãtrunzând peste tot, cu preotii îmbrãcati într-un alb fãrã patã, si în taina adâncã a locului dinãuntru, deasupra tronului harului, între chipurile îngerilor aplecati în închinare, slava Celui Preasfânt. În toate, Dumnezeu dorea ca poporul Sãu sã citeascã planul Sãu pentru sufletul omenesc. Era acelasi plan pe care, cu mult dupã aceea, avea sã-l prezinte apostolul Pavel, vorbind prin Duhul Sfânt: „Nu stiti cã voi sunteti templul lui Dumnezeu si cã Duhul lui Dumnezeu locuieste în voi?” „Adevarul despre ingeri”, cap. 9, Lucrarea ingerilor de la Sinai pana la luarea Ierihonului

  * „Noi nu putem nicidecum sã ne pocãim fãrã ca Duhul lui Hristos sã trezeascã constiinta, dupã cum nu putem fi iertati de pãcatele noastre fãrã Domnul Hristos. Domnul Hristos este izvorul oricãror impulsii bune. Numai El poate sãdi în inimã vrãjmãsie fatã de pãcat. Orice dorintã dupã adevãr si curãtie, convingerea cu privire la propria noastrã pãcãtosenie constituie dovada faptului cã Duhul Sãu Sfânt lucreazã în inimile noastre.” „Calea catre Hristos, cap. 3, Pocainta

  * „Din fire noi suntem înstrãinati de Dumnezeu. Duhul Sfânt descrie starea aceasta a noastrã în urmãtoarele cuvinte: „morti în greºelile ºi în pãcatele noastre”. „Tot capul este bolnav si toatã inima suferã de moarte. Din tãlpi pânã-n crestet, nimic nu-i sãnãtos; ci numai rãni, vânãtãi si carne vie, nestoarse, nelegate si nealinate cu untdelemn.” „Calea catre Hristos”, cap. 5, Consacrarea

  * „O, tu care te îndoiesti si tremuri, priveste în sus, cãci Hristos trãieste pururi ca sã mijloceascã pentru noi! Multumeste lui Dumnezeu pentru darul scumpului Sãu Fiu si roagã-te ca El sã nu fi murit în zadar pentru tine. Duhul Sfânt te invitã astãzi. Vino cu toatã inima la Hristos si vei primi binecuvântãrile Sale!” „Calea catre Hristos”, cap. 6, Credinta si acceptarea

  * „Fãgãduinta Duhului Sfânt nu este mãrginitã la vreun anume veac sau la vreo rasã de oameni. Hristos a declarat cã influenta divinã a Duhului Sãu avea sã fie cu urmasii Sãi pânã la sfârsit. Din Ziua Cincizecimii si pânã acum, Mângâietorul a fost trimis la toti aceia care s-au predat pe ei însisi în totul lui Hristos si slujirii Lui. La toti aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfãtuitor, ca unul care-i sfinteste, îi cãlãuzeste si mãrturiseste. „ Faptele Apostolilor, cap. 5, Darul Duhului

 2. george says:

  daca sunt citate din spiritul profetic despre D. Sf.,as fi incantat sa le citesc,multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.